BAMBIFEST 2016

15.03.2016
Již tradiční přehlídku volnočasových aktivit pro děti a mládež bude na konci května letošního roku pod názvem BAMBIFEST pořádat SVČ Déčko Náchod.

BAMBIFEST je pokračovatelem úspěšné akce Bambiriáda a po celé České republice jej navštěvují desetitisíce návštěvníků.

Spolkům, střediskům volného času a dalším subjektů pracujícím s dětmi a mládeží v Náchodě a okolí nabízíme možnost prezentovat svou činnost na stánku či vystoupit na pódiu.

Partnerům a sponzorům nabízíme možnost umístit logo na plakátech, v areálu a další způsoby prezentace po domluvě.   

Dále uvítáme pomoc dobrovolníků při organizaci akce.

Aktuální informace naleznete na:
www.nachod.bambifest.cz a www.facebook.com/bambifestNACHOD