Ceny příměstských táborů v roce 2018

29.01.2018  

Formulář potvrzení pro slevu MAS z ceny příměstských táborů 
- potvrzení od zaměstnavatele musí být vystaveno nejdříve v dubnu.

Snížená cena se vztahuje na tábory v Náchodě (na území MAS Stolové hory).
Sníženou cenu mohou čerpat děti, jejichž OBA RODIČE
-mají trvalé bydliště na území Královéhradeckého kraje
-jsou v Královéhradeckém kraji zaměstnaní (forma pracovního poměru nerozhoduje), nebo jsou OSVČ, nebo studenti v řádném nebo rekvalifikačním studiu, nebo jsou registrováni na Úřadu práce a aktivně si hledají zaměstnání. Pokud je matka dítěte na mateřské nebo rodičovské dovolené, musí nárok na slevu doložit trvajícím pracovním poměrem.

Nárok na slevu musí být doložen příslušným formulářem.
Potvrzení se musí vztahovat k období, kdy se příměstský tábor koná. V případě pracovního poměru na dobu neurčitou prosím doložte příslušné potvrzení současně s přihláškou. V případě krátkodobého PP (smlouva na dobu určitou, dohoda o provedení práce nebo pracovní činnosti) musí z potvrzení vyplývat, že jsou rodiče zaměstnaní v termínu tábora, kterého se dítě účastní.

Potvrzení budeme vyžadovat od dubna 2018, jeho dřívější vyplnění zaměstnavatelem není bohužel dle podmínek grantu platné.
Pozn. Kolonka Monitorovací období ve formuláři nevyplňujte, vyplníme si sami.Ceny příměstských táborů  pro rok 2018 jsou stanoveny takto:

  • 1500 Kč - základní cena beze slev
  • 1300 Kč - cena se slevou pro člena Déčka (má uhrazeno celoroční zápisné do nejméně jednoho kroužku, který pravidelně navštěvuje)
  • 950 Kč - cena s podporou grantu MAS Stolové hory
  • 750 Kč - cena s podporou MAS pro členy Déčka Náchod - cena zahrnuje náklady na stravování dětí a další nepodpořené výdaje grantem.
U kratších táborů než 5 dní se cena poměrově krátí a je zveřejněna u jednotlivých táborů.