Novinky

07.02.2019 SVČ Déčko Náchod je příjemcem těchto projektů:

Šablony II. v SVČ Déčko Náchod - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009806 Déčko pro rodiny II. Družina Déčka - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008130 Déčko pro rodiny - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008127

09.10.2018 GDPR - Všeobecná informovanost

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete v sekci Soubory a informace ke stažení

07.09.2017 Provozní doba recepce

Denně jsme tu pro vás v době: 8 - 11:30 12:30 - 19:00hod

FORMULÁŘE, POTŘEBNÉ K ZÍSKÁNÍ DOTACE MAS

25.01.2019

 
Prosíme všechny zájemce o slevu na letní příměstské tábory MAS, aby nám v dubnu dodali následující formuláře (datumy na formulářích nejlépe dubnové):

1 tábor = 2x potvrzení od zaměstnavatele
2x monitorovací list

2 tábory = 2x 2 potvrzení od zaměstnavatel (originál či barevnou kopii)
2x 2 monitorovací listy (originál či barevnou kopii)

Děkujeme za pochopení


Jsou třeba tyto dokumenty:

- podepsaná přihláška na tábor - nejlépe oběma rodiči. Musí být originál.
-  potvrzení o zaměstnání či evidenci na ÚP od obou rodičů. Musí být originál.  - oba rodiče
- Monitorovací list - oba rodiče


MAS - Potvrzení o pracovněprávním vztahu.pdf  ( zaměstnanec nebo OSVČ)
MAS - Potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci.pdf
 
MAS - Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce.pdf 

Pokud je rodič zaměstnancem, potvrzení získá na mzdové účtárně.
Pokud je rodič OSVČ, potvrzení o zaměstnání mu potvrdí buď OSSZ, nebo si může potvrdit sám, pokud vlastní razítko. Je dobré dodat kopii živnostenského oprávnění, ale není nutné.
Osoba OSVČ musí donést z ČSSZ potvrzení, že má uhrazené sociální pojištění.
Stačí dodat vyplněnou žádost na podatelnu OSSZ
PO 8 - 17
ÚT 8 -14
ST 8 - 17
ČT 8 -14
PA  8-12
Jako žádost můžete použít přiložený tiskopis, který jsme pro Vás vytvořili. Vystavené potvrzení Vám z OSSZ zašlou poštou nebo si ho můžete vyzvednout osobně, záleží, jakou možnosti uvedete na žádosti.
Můžete si potvrzení nechat zrovna zaslat k nám do Déčka, pokud uvedete naší adresu.
SVČ Déčko Náchod
Zámecká 243
547 01  Náchod

Žádost o potvrzení o bezdlužnosti.doc 

Monitorovací období - nevyplňovat.

- Monitorovací list od obou rodičů. Musí být originál. Pokud máte více táborů, je dobré si Monitorovací list vyplnit tolikrát, kolik máte táborů. Ke stažení zde:

MAS - Monitorovací list podpořené osoby (verze 5)-1.docx 

Vyplnit Základní údaje o podpořené osobě (rodič) + zatrhnout ty možnosti, které se Vás týkají. Pokud se Vás v některých bodech netýkají, nevyplňujte.
Odstavec 2 nevyplňovat.
Podepsat odstavec 1 a 2, u odstavce 2 nevyplňovat datum. Tedy nutné dva podpisy na Monitorovacím listu.

Upozornění: Monitorovací list má 4 strany. Může se stát, že se Vám zobrazí na 5 stran, což je chybně. Zkuste použít jiný prohlížeč nebo počítač.

Děkujeme za spolupráce a těšíme se na léto s vašimi dětmi!

V případě jakýchkoliv dotazů na téma dotace MAS volejte 775 592 241