Novinky

02.07.2019 Šablony II. v SVČ Déčko Náchod - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/

02.07.2019 Déčko pro rodiny II. Družina Déčka - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16

02.07.2019 Déčko pro rodiny - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008127

01.07.2019 Děkujeme za podporu

Naším hlavním sponzorem na letních táborech je firma Wimex, s.r.o. Děkujeme!

09.10.2018 GDPR - Všeobecná informovanost

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete v sekci Soubory a informace ke stažení

FORMULÁŘE, POTŘEBNÉ K ZÍSKÁNÍ DOTACE MAS

25.01.2019

 
Prosíme všechny zájemce o slevu na letní příměstské tábory MAS, aby nám v dubnu dodali následující formuláře (datumy na formulářích nejlépe dubnové):

1 tábor = 2x potvrzení od zaměstnavatele
2x monitorovací list

2 tábory = 2x 2 potvrzení od zaměstnavatel (originál či barevnou kopii)
2x 2 monitorovací listy (originál či barevnou kopii)

Děkujeme za pochopení


Jsou třeba tyto dokumenty:

- podepsaná přihláška na tábor - nejlépe oběma rodiči. Musí být originál.
-  potvrzení o zaměstnání či evidenci na ÚP od obou rodičů. Musí být originál.  - oba rodiče
- Monitorovací list - oba rodiče


MAS - Potvrzení o pracovněprávním vztahu.pdf  ( zaměstnanec nebo OSVČ)
MAS - Potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci.pdf
 
MAS - Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce.pdf 

Pokud je rodič zaměstnancem, potvrzení získá na mzdové účtárně.
Pokud je rodič OSVČ, potvrzení o zaměstnání mu potvrdí buď OSSZ (u okénka OSVČ, nikoliv na podatelně), nebo si může potvrdit sám, pokud vlastní razítko. Je dobré dodat kopii živnostenského oprávnění, ale není nutné.
Osoba OSVČ musí donést z ČSSZ potvrzení, že má uhrazené sociální pojištění.
Stačí dodat vyplněnou žádost na podatelnu OSSZ
PO 8 - 17
ÚT 8 -14
ST 8 - 17
ČT 8 -14
PA  8-12
Jako žádost můžete použít přiložený tiskopis, který jsme pro Vás vytvořili. Vystavené potvrzení Vám z OSSZ zašlou poštou nebo si ho můžete vyzvednout osobně, záleží, jakou možnosti uvedete na žádosti.
Můžete si potvrzení nechat zrovna zaslat k nám do Déčka, pokud uvedete naší adresu.
SVČ Déčko Náchod
Zámecká 243
547 01  Náchod

Žádost o potvrzení o bezdlužnosti.doc 

Monitorovací období - nevyplňovat.

- Monitorovací list od obou rodičů. Musí být originál. Pokud máte více táborů, je dobré si Monitorovací list vyplnit tolikrát, kolik máte táborů. Ke stažení zde:

MAS - Monitorovací list podpořené osoby (verze 5)-1.docx 

Vyplnit Základní údaje o podpořené osobě (rodič) + zatrhnout ty možnosti, které se Vás týkají. Pokud se Vás v některých bodech netýkají, nevyplňujte.
Odstavec 2 nevyplňovat.
Podepsat odstavec 1 a 2, u odstavce 2 nevyplňovat datum. Tedy nutné dva podpisy na Monitorovacím listu.

Upozornění: Monitorovací list má 4 strany. Může se stát, že se Vám zobrazí na 5 stran, což je chybně. Zkuste použít jiný prohlížeč nebo počítač.

Děkujeme za spolupráce a těšíme se na léto s vašimi dětmi!

V případě jakýchkoliv dotazů na téma dotace MAS volejte 775 592 241