Platební podmínky zájmových útvarů pro školní rok 2017/2018