Novinky

07.02.2019 SVČ Déčko Náchod je příjemcem těchto projektů:

Šablony II. v SVČ Déčko Náchod - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009806 Déčko pro rodiny II. Družina Déčka - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008130 Déčko pro rodiny - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008127

09.10.2018 GDPR - Všeobecná informovanost

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete v sekci Soubory a informace ke stažení

07.09.2017 Provozní doba recepce

Denně jsme tu pro vás v době: 8 - 11:30 12:30 - 19:00hod

Školní družina v Déčku Náchod s finanční podporou ESF

27.09.2018

SVČ Déčko Náchod získalo prostřednictvím MAS Stolové hory grant na prorodinná opatření, jehož cílem je zabezpečit péči o děti tak, aby rodiče mohli docházet do práce nebo studovat.

Od počátku školního roku 2018/2019 zřizujeme v budově Déčka školní družinu s provozní dobou od 13 do 17 hodin. Přihlášené děti bude vyzvedávat ze školy pracovník družiny a převádět je do Déčka. Děti budou mít možnost v rámci programu Družiny navštěvovat pravidelné kroužky Déčka za zvýhodněné zápisné. Vzdělávací program družiny bude zabezpečen kvalifikovanými pedagogy.