Novinky

02.07.2019 Šablony II. v SVČ Déčko Náchod - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/

02.07.2019 Déčko pro rodiny II. Družina Déčka - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16

02.07.2019 Déčko pro rodiny - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008127

01.07.2019 Děkujeme za podporu

Naším hlavním sponzorem na letních táborech je firma Wimex, s.r.o. Děkujeme!

09.10.2018 GDPR - Všeobecná informovanost

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete v sekci Soubory a informace ke stažení

Omezený provoz parku

03.12.2019 Dnes, 3. 12. 2019, se budou v déčkovském parku kácet stromy. Prosíme o zvýšenou opatrnost, pohybujte se v parku jen na vyznačených místech.
Pět smrků pichlavých bude pokáceno v areálu Střediska volného času Déčko v Zámecké ulici. Stromy jsou značně proschlé, někteří jedinci mají z minulosti větrem vylámané větve. Záměrem města je postupná obnova skupiny osmi smrků v areálu. Z tohoto důvodu bude část skupiny v počtu pěti jedinců odstraněna a na místo nich budou vysazeny nové jehličnany. Po jejich zapěstování bude odstraněn zbytek sk
upiny v počtu třech jedinců. Vzhledem k tomu, že se dřeviny nacházejí v areálu, kde se pohybují především děti, plánovaným kácením dřevin zohledňujeme především bezpečnost.
Dřeviny určené k odstranění byly povoleny ke kácení rozhodnutím orgánu ochrany přírody a krajiny. Za všechny pokácené stromy byla jako vždy uložena povinnost náhradní výsadby, kterou budeme realizovat v jarních měsících 2020.
Děkujeme za pochopení.