Individuální kytara

výuka hry na kytaru dle individuálních požadavků, klasické, lidové,táborové i populární písně, akordy, zpěv, 1 vyučovací hodina týdně,možnost výuky ve dvojicích, v tom případě se cena dělí dvěma

Kód 182125
Název Individuální kytara
Místo konání Déčko Náchod
Hlavní vedoucí Štěpánka Čížková
Věková skupina 9-65 let
Vybavení na kroužek kytara, psací potřeby
Cena 1. pololetí 1900 Kč
Cena 2. pololetí 1900 Kč
Cena rok 3600 Kč
Volná místa 1.pololetí obsazeno
Volná místa 2.pololetí volno