Keramika pro děti

Rukodělný kroužek pro děti od 7 let, základní techniky modelování a vytváření z keramické hlíny, volné modelování a výroba drobné keramiky, točení na kruhu, dekorace a glazování, historické střípky, výtvarné projekty, vlastní tvorba, 1 x týdně 2 vyučovací hodiny, vedoucí: Hana Kyprová, Lucie Cohlová, Sabina Škodová, Eva Andršová

PŽEDBĚŽNĚ STANOVUJEME 2 TERMÍNY:

skipina A - každé PONDĚLÍ cca 14.00 - 15.30 - kroužky začínají 2.10.
skupina B - každá STŘEDA cca 14.30 - 16.00 kroužky začínají 4.10.

PROSÍME RODIČE, PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ UVEĎTE ZVOLENÝ TERMÍN, případně napište do poznámky k přihlášce, děkujeme /v případě, že můžete oba dny, nepište nic/

rozdělení do skupin proběhne na informativní schůzce v PONDĚLÍ 25.9. v 15.00 v dílně

Kód 174102
Název Keramika pro děti
Místo konání Déčko Náchod
Hlavní vedoucí Tereza Išová
Věková skupina 7-15 let
Vybavení na kroužek pracovní oděv, přezůvky, krabice na výrobky
V ceně zahrnuto lektorné, materiál, provozní náklady
Jiná ujednání informativní schůzka 25.9. v 15.00 dílna
Cena 1. pololetí 450 Kč
Cena 2. pololetí 450 Kč
Cena rok 800 Kč
Datum zahájení 25.09.2017
Datum ukončení 31.05.2018
Dny konání PO 14:00-15:30, ST 14:30-16:00
Kontakt info: Bc.Tereza Išová, tel. 774 223 296
Volná místa 1.pololetí poslední 2 místa
Volná místa 2.pololetí volno