Florbal pro mladší

kroužek dynamického kolektivního sportu, schůzky 1 x týdně v tělocvičně Jiráskova gymnázia

Kód 175106
Název Florbal pro mladší
Místo konání Jiráskovo gymnázium
Hlavní vedoucí Tomáš Hauschke
Věková skupina 8-12 let
Cena 1. pololetí 600 Kč
Cena 2. pololetí 600 Kč
Cena rok 1000 Kč
Datum zahájení 25.09.2017
Datum ukončení 31.05.2018
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno