Klub instruktorů Déčka

pro externí vedoucí a přátele Déčka, příležitostné schůzky s pedagogikou, psychologií i jinými obory, zvýhodněná platba na vzdělávací programy a další kroužky Déčka

Kód 171107
Název Klub instruktorů Déčka
Místo konání Déčko Náchod
Hlavní vedoucí Helena Koutská
Věková skupina 15-30 let
Cena rok 100 Kč
Datum zahájení 25.09.2017
Datum ukončení 31.05.2018
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno