Francouzská konverzace pro dospělé

zdokonalování slovní zásoby na základě konverzace, tematická setkání i podle požadavků účastníků, 1 x týdně 1 vyučovací hodina

Kód 177105
Název Francouzská konverzace pro dospělé
Místo konání Déčko Náchod
Hlavní vedoucí Kateřina Hiebschová
Věková skupina 18-65 let
Cena rok 900 Kč
Volná místa 1.pololetí poslední 4 místa
Volná místa 2.pololetí poslední 4 místa