Novinky

13.03.2018 Letní příměstské tábory za zvýhodněnou cenu

Milí rodiče, máme pro vás dobrou zprávu. Podařilo se nám získat dotaci MAS Stolové hory od Evropského sociálního fondu na letní příměstské tábory. To znamená, že pokud splňujete podmínky dotace a máte zájem umístit vaše dítko na některý z našich příměstských táborů, uhradíte pouze stravu. Cena pro nečlena činí 950,-, pro člena 750,-. Pro dotazy nás kontaktujte: email alena.smutna@decko-nachod.cz tel. 775 592 241 Těšíme se v létě na vás! Vaše Déčko Náchod

07.09.2017 Provozní doba recepce

Denně jsme tu pro vás v době: 8 - 11:30 12:30 - 17:00hod

Přeshraniční konference Česko-polský kulturní most

25.02.2016 Přeshraniční konference Česko-polský kulturní most
 
Ve dnech 22-23. února ve Středisku volného času Déčku Náchod proběhla česko-polská konference v rámci projektů „Participace” a „Česko-polský kulturní most” ve spolupráci s organizacemi Fundacja Qdowa a Fundus Glacensis. Hlavním tématem byla přeshraniční spolupráce v Kladském pomezí.
Více než 100 zástupců z různých polských a českých organizací - představitelů měst, neziskových organizací, škol, spolků, knihoven, sportovních klubů a informačních center - se sešlo k diskusi o potřebách a možnostech společných projektů. Jednalo se o oblastech kultury, práce s mládeží s důrazem na participaci, školství, sportu, cestovním ruchu, sociálních službách a životním prostředí.
 
Konferenci zahájili náchodský starosta Jan Birke a starosta Kudowy Zdrój Piotr Maziarz. Byla jasně prezentována myšlenka Evropského města Náchod-Kudowa Zdrój a společná strategie rozvoje měst.
 
Na realizaci konference se podíleli mladí lidé z Kudowy a z Náchoda, kteří prezentovali svoje aktivity v projektu Participace.
 
Poté účastníci pracovali v tématických sekcích, což jim dalo možnost navázat osobní kontakty s organizacemi, zabývajícími se stejnýmí oblastmí na druhé straně hranice. Výstupem práce jednotlivých sekcí jsou plány společných aktivit.
Všichni účastníci se shodli, že práce s mládeží a vzájemná česko-polská spolupráce je základem dobrých vztahů a poskytuje možnost zvýšení kvality nabízených služeb.
V průběhu konference bylo prezentováno téma participace mládeže na společenském životě a živě se diskutovalo o plánu vytvoření mládežnického parlamentu v Evropském městě Náchod- Kudowa Zdrój.
 
V druhém dni konference se účastníci seznámili s možnostmi financování přeshraniční spolupráce ze zdrojů Erasmus+, Česko-polské Fórum, Visegrádský Fond a Euroregion Glacensis.
 
Konference byla shrnutím projektu „Participace, aneb Naučme se, jak učit mládež společenské odpovědnosti”, který byl realizován od října roku 2015, a současně zahájila projekt „Česko-polský kulturní most”, podpořený finančně MZV ČR. V jeho ročním rámci budou česko-polské kulturní akce, například workshopy v rámci festivalu Prima Sezona, Fair trade snídaně, živé knihovny, ukázkové lekce v polském kulturním centru a v Déčku. Projekt uzavře hodnotící konference v závěru listopadu, kterou bude hostit Fundacja Qdowa a město Kudowa Zdrój.