Po pašeráckých stezkách

týden soutěží, her a hrátek, tábornické a sportovní aktivity, výtvarné činnosti, pašerácká výprava, táborák, spousta dobré zábavy o prázdninách

Kód 172302
Název Po pašeráckých stezkách
Termín konání 30.07.2018 08:00 - 03.08.2018 15:00
Místo konání Déčko Náchod
Hlavní vedoucí Jaroslava Nývltová
Věková skupina 5-10 let
V ceně zahrnuto materiál,energie,stravné,odměny
Jiná ujednání 1300Kč Déčko,950Kč MAS,750Kč MAS+Déčkař
Cena 1500 Kč