Novinky

02.07.2019 Šablony II. v SVČ Déčko Náchod - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/

02.07.2019 Déčko pro rodiny II. Družina Déčka - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16

02.07.2019 Déčko pro rodiny - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008127

01.07.2019 Děkujeme za podporu

Naším hlavním sponzorem na letních táborech je firma Wimex, s.r.o. Děkujeme!

09.10.2018 GDPR - Všeobecná informovanost

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete v sekci Soubory a informace ke stažení

Přeshraniční konference Česko-polský kulturní most

25.02.2016 Přeshraniční konference Česko-polský kulturní most
 
Ve dnech 22-23. února ve Středisku volného času Déčku Náchod proběhla česko-polská konference v rámci projektů „Participace” a „Česko-polský kulturní most” ve spolupráci s organizacemi Fundacja Qdowa a Fundus Glacensis. Hlavním tématem byla přeshraniční spolupráce v Kladském pomezí.
Více než 100 zástupců z různých polských a českých organizací - představitelů měst, neziskových organizací, škol, spolků, knihoven, sportovních klubů a informačních center - se sešlo k diskusi o potřebách a možnostech společných projektů. Jednalo se o oblastech kultury, práce s mládeží s důrazem na participaci, školství, sportu, cestovním ruchu, sociálních službách a životním prostředí.
 
Konferenci zahájili náchodský starosta Jan Birke a starosta Kudowy Zdrój Piotr Maziarz. Byla jasně prezentována myšlenka Evropského města Náchod-Kudowa Zdrój a společná strategie rozvoje měst.
 
Na realizaci konference se podíleli mladí lidé z Kudowy a z Náchoda, kteří prezentovali svoje aktivity v projektu Participace.
 
Poté účastníci pracovali v tématických sekcích, což jim dalo možnost navázat osobní kontakty s organizacemi, zabývajícími se stejnýmí oblastmí na druhé straně hranice. Výstupem práce jednotlivých sekcí jsou plány společných aktivit.
Všichni účastníci se shodli, že práce s mládeží a vzájemná česko-polská spolupráce je základem dobrých vztahů a poskytuje možnost zvýšení kvality nabízených služeb.
V průběhu konference bylo prezentováno téma participace mládeže na společenském životě a živě se diskutovalo o plánu vytvoření mládežnického parlamentu v Evropském městě Náchod- Kudowa Zdrój.
 
V druhém dni konference se účastníci seznámili s možnostmi financování přeshraniční spolupráce ze zdrojů Erasmus+, Česko-polské Fórum, Visegrádský Fond a Euroregion Glacensis.
 
Konference byla shrnutím projektu „Participace, aneb Naučme se, jak učit mládež společenské odpovědnosti”, který byl realizován od října roku 2015, a současně zahájila projekt „Česko-polský kulturní most”, podpořený finančně MZV ČR. V jeho ročním rámci budou česko-polské kulturní akce, například workshopy v rámci festivalu Prima Sezona, Fair trade snídaně, živé knihovny, ukázkové lekce v polském kulturním centru a v Déčku. Projekt uzavře hodnotící konference v závěru listopadu, kterou bude hostit Fundacja Qdowa a město Kudowa Zdrój.